Politica de confidențialitate a geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG

Ultima actualizare: august 2020

Vă urăm bun venit pe site-ul nostru și suntem încântați de interesul dvs. față de compania noastră. Luăm foarte în serios protecția datelor dvs. cu caracter personal. Prelucrarea datelor dvs cu caracter personal se face în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile pentru protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul general privind protecția datelor din UE (denumit în continuare „RGPD-UE”) și legile de implementare specifice aplicabile țării noastre. Prezenta Politică de confidențialitate are rolul de a vă informa în mod cuprinzător privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG și despre drepturile din domeniul protecției datelor care vă revin în cadrul utilizării paginii noastre de internet.

Datele cu caracter personal cuprind informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoană vizată”). Acestea includ, în special, numele dvs., data nașterii, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, dar și adresa dvs. IP.

Datele anonime sunt acele informații care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă. Datele anonime nu reprezintă date cu caracter personal

Operator și responsabil cu protecția datelor

Adresa (adresa oficială a companiei):
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Brandstätterstraße 2 - 10
D - 90513 Zirndorf
Germania
&
S.C. CARO TOYS S.R.L.
Comuna Afumati, Soseaua Bucuresti-Urziceni, Nr. 235, Judet Ilfov, Romania

Informații de contact:
www.playmobil-toys.ro
www.caro-toys.ro
Tel.: (+40) 799 782 966
Fax.: 371 608 602
E-Mail: office@carotoys.ro

Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor:
dsb@playmobil.de
office@carotoys.ro

Drepturile dumneavoastră ca persoană vizată

În primul rând, dorim să vă informăm despre drepturile dumneavoastră ca persoană vizată. Aceste drepturi sunt prevăzute la art. 15 - 22 RGPD-UE. Acestea includ:


  • 1. Dreptul de a fi informat (art. 15 RGPD-UE),
  • 2. Dreptul la ștergerea datelor (art. 17 RGPD-UE),
  • 3. Dreptul la rectificarea datelor (art. 16 RGPD-UE),
  • 4. Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20 RGPD-UE),
  • 5. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor (Art. 18 RGPD-UE),
  • 6. Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor (Art. 21 RGPD-UE).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați printr-un email la adresa: dsb@playmobil.de, office@aratoys.ro. Aceeași adresă de e-mail poate fi utilizată în cazul în care aveți întrebări despre prelucrarea datelor în cadrul companiei noastre sau doriți să revocați orice consimțământ pe care l-ați dat. De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere a protecției datelor.

Dreptul de opoziție

Vă rugăm să rețineți următoarele în legătură cu dreptul dvs. de opoziție:

Dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopul publicității directe, aveți dreptul de a vă opune oricând la această prelucrare a datelor, fără a oferi motive. Acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este legată de publicitatea directă.

Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri publicitare directe, nu vom mai prelucra datele dvs. personale în aceste scopuri. Obiecția este gratuită și poate fi făcută informal, dacă este posibil la adresa: dsb@playmobil.de .

În cazul în care prelucrăm datele dvs. pentru a proteja interesele legitime, vă puteți opune oricând la această prelucrare din motive care decurg din situația dvs. particulară; acest lucru se aplică și profilării pe baza acestor prevederi.

În acest caz, vom renunța la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime temeinice de procesare care vă depășesc interesele, drepturile și libertățile sau dacă prelucrarea nu se referă la stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Scopurile și bazele legale ale prelucrării datelor

Prelucrarea datelor dvs. personale se face cu respectarea prevederilor RGPD-UE, precum și a tuturor celorlalte reglementări aplicabile privind protecția datelor. Baza legală pentru prelucrarea datelor este derivată în special din art. 6 RGPD-UE.

Utilizăm datele dvs. pentru inițierea afacerii, pentru a îndeplini obligațiile contractuale și legale, pentru a implementa relația contractuală, pentru a oferi produse și servicii și pentru a consolida relația cu clienții, care poate include, de asemenea, analize în scopuri de marketing și publicitate directă.
Consimțământul dvs. constituie, de asemenea, o permisiune conform legii privind protecția datelor. Prezenta Politică de confidențialitate vă oferă informații privind scopurile procesării datelor și despre dreptul dvs. de retragere. În cazul în care consimțământul dvs. se referă și la prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal, vom indica în mod expres acest lucru în declarația de consimțământ.
Prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal în sensul art. 9 alin. 1 RGPD-UE se efectuează numai dacă acest lucru este necesar datorită dispozițiilor legale și nu există niciun motiv să presupunem că interesul dvs. legitim de a exclude prelucrarea este mai mare decât interesul dvs. legitim de protecție

Transfer către terți

Vom transmite datele dvs. către terți numai în cadrul reglementărilor legale sau cu acordul corespunzător. În caz contrar, datele nu vor fi transmise unor terți, cu excepția cazului în care suntem obligați să facem acest lucru prin dispoziții legale obligatorii (transmiterea către organisme externe, cum ar fi autoritățile de supraveghere sau agențiile de aplicare a legii).

Destinatarii datelor / categorii de destinatari

În cadrul companiei noastre, ne asigurăm că datele dvs cu caracter personal ajung numai la persoanele care le utilizează pentru a îndeplini obligațiile contractuale și legale.
În multe cazuri, furnizorii de servicii sprijină departamentele noastre specializate în îndeplinirea sarcinilor lor. Acești furnizori de servicii sprijină departamentele noastre de specialitate, de exemplu în verificarea creditelor, analiza datelor, expedierea buletinelor informative etc. Acordurile necesare privind protecția datelor au fost încheiate cu toți furnizorii de servicii.

Transmiterea datelor către țări terțe / Intenția transmiterii datelor către țări terțe

Transmiterea datelor către state terțe (în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European) va avea loc numai dacă este necesar din punct de vedere tehnic, prevăzută pentru a pune în aplicare obligațiile contractuale, prevăzute de lege sau dacă ne-ați dat consimțământul.

Transmiterea informațiilor din țări terțe către Salesforce
Vom transmite datele dvs. cu caracter personal către Salesforce (Statele Unite și Asia-Pacific), unui furnizor de servicii cu companii din grup în afara Spațiului Economic European. Această transmisie va avea loc ca parte a procesării comenzilor bazate pe clauze standard de confidențialitate și în cadrul grupului Salesforce prin intermediul Regulilor Corporative obligatorii ale procesorului (Binding Corporate Rules - BCR) ale Salesforce. Acestea sunt politici obligatorii de confidențialitate specifice companiei, care au fost aprobate de autoritățile UE pentru protecția datelor și sunt supuse unui proces de raportare continuă.
Politica privind datele Salesforce poate fi găsită la: http://www.salesforce.com/company/privacy/

Transmiterea informațiilor din țări terțe către Cloudflare
Pentru a ne proteja site-ul web, folosim un serviciu furnizat de Cloudflare Inc. Pentru informații suplimentare despre prelucrarea datelor, vă rugăm să consultați: Protejarea site-ului nostru web de către Cloudflare (Art. 6, Paragraful 1 lit. f GDPR). Serviciile furnizate de Cloudflare Inc. sunt utilizate ca parte a procesării comenzilor bazate pe clauze standard de confidențialitate. În contextul utilizării acestor servicii, ne asigurăm - acolo unde este necesar – de respectarea nivelului european de protecție a datelor și că datele sunt protejate de acces, utilizând garanțiile relevante.

Transmiterea informațiilor din țări terțe către Google
Dacă ne-ați dat consimțământul pentru serviciile furnizate de Google (consultați Urmărirea conversiilor și remarketingul cu Google Ads și Google Tag Manager (articolul 6 alineatul 1 a) RGPD-UE), vom transmite date către Google. Transmiterea datelor se va desfășura ca parte a procesării comenzilor pe baza clauzelor standard de confidențialitate (vezi și: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/).

Transmiterea informațiilor din țări terțe către Microsoft
Dacă ne-ați dat consimțământul pentru serviciile furnizate de Microsoft (consultați Reclame Microsoft Bing (Art. 6 alin. 1 a) RGPD-UE)), vom transmite date către Microsoft Corporation. Transmiterea datelor către Microsoft va avea loc ca parte de procesare a comenzilor bazate pe clauze standard de confidențialitate.

Durata stocării datelor

Stocăm datele dvs. doar atât timp cât sunt necesare pentru scopul prelucrării respective. Vă rugăm să rețineți că numeroase perioade de păstrare sunt necesare pentru stocarea în continuare a datelor. Acest lucru se referă în special la obligațiile comerciale sau de reținere a impozitelor (de exemplu, Codul comercial german, Codul fiscal etc.). Cu condiția să nu existe alte obligații de stocare, datele sunt șterse în mod obișnuit după ce scopul a fost atins.
În plus, putem păstra datele dacă ne-ați permis să facem acest lucru sau dacă apar litigii legale și putem folosi aceste date în limitele termenelor legale, care pot dura până la treizeci de ani; termenul de prescripție obișnuit este de trei ani.

Transferul securizat al datelor dvs.

Pentru a proteja în cel mai bun mod posibil datele stocate la noi împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau accesului accidental sau intenționat de către persoane neautorizate, folosim măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate. Nivelurile de securitate sunt revizuite continuu, în cooperare cu experți în securitate și adaptate noilor standarde de securitate.
Schimbul de date de la și către site-ul nostru este întotdeauna criptat. Oferim HTTPS ca protocol de transfer pentru site-ul nostru, în fiecare caz folosind cele mai recente protocoale de criptare.
În plus, oferim utilizatorilor noștri criptarea conținutului ca parte a formularelor de contact. Numai noi putem decripta aceste date. De asemenea, este posibil să se utilizeze mijloace alternative de comunicare (de exemplu, prin poștă).

Obligația de a furniza datele

Sunt necesare diverse date cu caracter personal pentru stabilirea, executarea și încetarea relației de creanță și îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale asociate acesteia. Același lucru se aplică utilizării site-ului nostru și diferitelor funcții pe care le oferă.
V-am prezentat pe scurt detalii despre acest lucru în punctul de mai sus. În anumite cazuri, datele trebuie, de asemenea, colectate sau puse la dispoziție, datorită reglementărilor legale. Vă rugăm să rețineți că nu este posibil să se proceseze solicitarea sau să se efectueze relația contractuală de bază fără a furniza aceste date.

Categorii, surse și originea datelor

Datele pe care le procesăm sunt determinate de contextul respectiv: de exemplu dacă plasați o comandă online sau introduceți o solicitare în formularul nostru de contact.
Vă rugăm să rețineți că putem oferi informații și pentru situații speciale de prelucrare, separat, într-un loc adecvat, de ex. în cazul unei cereri de contact.

Când vizitați website-ul nostru, colectăm și procesăm următoarele date:
1. Numele furnizorului de servicii de internet
2. Informații despre website-ul de pe care ne vizitați
3. Browser-ul web și sistemul de operare utilizat
4. Adresa IP alocată de furnizorul dvs. de servicii de internet
5. Fișierele solicitate, volumul de date transferat, descărcări / export de fișiere
6. Informațiile despre paginile web pe care le accesați pe website-ul nostru, inclusiv data și ora
7. Procesăm date suplimentare prin intermediul cookie-urilor și instrumentelor, a se vedea aici: Vizitați website-ul nostru (art. 6 alin. 1 f) RGPD-UE) și următoarele puncte

Când stabiliți contactul, colectăm și procesăm următoarele date:
1. Nume, prenume
2. Adresa
3. Adresa de e-mail
4. Formula de salut
5. Informații despre cereri și interese

Pentru buletine informative, colectăm și procesăm următoarele date:
1. Nume, prenume
2. Adresa de e-mail
3. Formula de salut
4. Cod poștal
5. Urmărirea datelor din evaluarea buletinului informativ (analizăm, printre altele, numarul accesărilor și deschiderea buletinului informativ, precum și comportamentul de cumpărare al abonaților la buletinul informativ prin intermediul furnizorului nostru de servicii Econda GmbH)

Pentru concursuri, colectăm și procesăm următoarele date:
1. Nume, prenume
2. Adresa
3. Adresa de e-mail
4. Data nașterii
5. Țara

Procesăm următoarele date în cadrul expedierii catalogului:
1. Formula de salut
2. Nume, prenume
3. Numărul străzii și al casei
4. Cod postal
5. Orașul
6. Țara
7. Adresa de e-mail
8. Număr de telefon

Vizitați website-ul nostru (art. 6 alin. 1 f RGPD-UE)

Când se accesează website-ul nostru, următoarele date sunt înregistrate automat de serverul nostru web: numele furnizorului dvs. de servicii de internet, informații despre website-ul de pe care ne vizitați, browserul web și sistemul de operare utilizat, adresa IP atribuită dvs de. furnizorul de servicii de internet, fișiere solicitate, volumul de date transferat, descărcări / export de fișiere și informații despre website-urile pe care le vizitați de pe site-ul nostru, inclusiv data și ora.

Această prelucrare a datelor este necesară din punct de vedere tehnic, astfel încât conținutul website-ului nostru să poată fi livrat dispozitivului dvs. Prin urmare, adresa dvs. IP trebuie colectată și stocată în mod necesar pe durata sesiunii respective. Același lucru se aplică și altor date a căror prelucrare este necesară pentru afișarea corectă a website-ului nostru. Stocarea datelor în așa-numitele fișiere jurnal servește, de asemenea, pentru a optimiza în continuare site-ul, pentru a asigura funcționalitatea acestuia, pentru a garanta securitatea aplicațiilor noastre și pentru protecția legală (de exemplu, recunoașterea și apărarea la atacuri asupra site-ului nostru).

Baza legală pentru această prelucrare a datelor și stocarea temporară a datelor reprezintă interesul nostru legitim ca operator al website-ului (art. 6 alin. 1 f) RGPD-UE).

Perioada de stocare a datelor este limitată și ștergerea acestora are loc de îndată ce datele nu mai trebuie păstrate în scopul prelucrării. În cazul sondajului pentru afișarea corectă a website-ului nostru, acesta apare după încheierea sesiunii. Când datele sunt stocate în fișiere jurnal, datele sunt șterse sau anonimizate după 37 de zile.

Securizarea website-ului nostru prin Cloudflare (art. 6 alin. 1 f RGPD-UE)

Pentru website-ul nostru utilizăm serviciile de livrare de conținut ale rețelei Cloudflare Inc. (101 Townsend St San Francisco, CA 94107). Din punct de vedere tehnic, conexiunea de pe dispozitivul dvs. la website-ul nostru este direcționată prin rețeaua Cloudflare. Astfel, Cloudflare este, de exemplu, capabil să recunoască atacurile care pot avea loc asupra site-ului nostru. Totuși, Cloudflare nu are acces la datele pe care le introduceți, datorită criptării TLS, care este întotdeauna activată pe site-ul nostru. Când accesați website-ul nostru, cookie-urile Cloudflare sunt setate în browserul dvs. web. Cloudflare colectează date statistice privind vizitarea acestui website. Datele de acces includ: numele website-ului accesat, fișierul, data și ora apelului, cantitatea de date transferate, notificarea recuperării cu succes, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare al utilizatorului, adresa URL de referință (site-ul vizitat anterior), adresa IP și furnizorul solicitant. Cloudflare utilizează datele de registru pentru evaluări statistice în scopul funcționării, securității și optimizării ofertei (de exemplu, pentru identificarea și apărarea împotriva atacului concertat pentru blocarea accesului la servicii (DDoS) sau pentru identificarea mai multor accesuri legitime a diferitelor dispozitive care utilizează o singură adresă IP). Vă rugăm să citiți și reglementările privind protecția datelor Cloudflare, care pot fi găsite aici https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ sunt recuperabile. Folosim acest serviciu pentru a asigura disponibilitatea website-ului nostru, pentru a ne proteja de atacuri și pentru a optimiza timpul de încărcare al website-ului nostru.
Utilizarea instrumentului se bazează pe interesul nostru legitim conform art. 6 alin. 1 f) RGPD-UE.
Datele dvs. vor fi transferate către Cloudflare pentru evaluare și astfel către o țară terță. A se vedea aici: Transfer către țări terțe / intenție de transfer către țări terțe. Am încheiat un acord corespunzător cu Cloudflare în baza RGPD-UE pentru procesarea comenzilor. Cloudflare este utilizat de Salesforce pentru a asigura buna funcționare a magazinului online.

Funcția de marketing Salesforce Einstein (Art. 6 alin. 1 a) RGPD-UE)

Pe website-ul nostru utilizăm instrumentul de marketing Salesforce-Einstein de la Salesforce Commerce Cloud (fost Demandware) (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str.31, 80636 München, Germania). Salesforce-Einstein colectează, stochează și evaluează sistematic date despre comportamentul de cumpărare al clientului. Următoarele date, printre altele, sunt înregistrate: Produse vizualizate sau adăugate în coșul de cumpărături și articole citite; înregistrăm, de asemenea, activități de socializare. Folosim acest instrument pentru a vă oferi experiențe de cumpărături atractive și individuale. Acest lucru ne permite, de exemplu, să vă oferim recomandări personalizate (de produs) pe baza informațiilor colectate și să vă oferim sfaturi și mai bune atunci când selectați produse în magazinul nostru online.

Instrumentul este utilizat pe baza consimțământului dvs., în conformitate cu art. 6 alin. 1 a) RGPD-UE. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment făcând click aici . Revocarea se aplică numai dispozitivului și browserului web pe care a fost setat. Vă rugăm să repetați procesul pe toate dispozitivele, dacă este necesar. Dacă ștergeți cookie-ul de renunțare, vi se va solicita din nou consimțământul dvs. pentru transferul de date. Datele dvs. sunt transferate către Salesforce pentru analiză. Are loc un transfer către o țară terță (a se vedea: Transfer către țări terțe / intenție de transfer către țări terțe). Datele obținute prin această procedură sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopurile noastre. În cazul nostru, acest lucru se aplică după 13 luni.

Procedura de urmărire web Econda (art. 6 alin. 1 a) și f) RGPD-UE)

Pe website-ul nostru folosim un instrument de urmărire al companiei Econda GmbH (Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe). Acesta este utilizat pentru a înregistra, stoca și evalua sistematic interacțiunile vizitatorilor cu website-ul nostru, utilizând cookie-urile, pixelii de urmărire și codul JavaScript de pe site-ul nostru. Se înregistrează următoarele date: Colectarea adresei IP (prescurtată), informații despre dispozitivul final utilizat, paginile vizualizate în timpul vizitei, datele de bază ale clienților și datele din procesul de comandă. Aceste date sunt utilizate pentru a crea profiluri de utilizator pe mai multe website-uri. Folosim acest instrument pentru a colecta informații despre utilizarea website-ului nostru și pentru a putea utiliza aceste date pentru a analiza, optimiza și calcula recomandările de pe website-ul nostru, în conformitate cu cerințele.

Instrumentul este utilizat pe baza consimțământului dvs., în conformitate cu art. 6 alin. 1 a) RGPD-UE. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment făcând click aici https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/ Revocarea se aplică numai dispozitivului și browserului web pe care a fost setat. Vă rugăm să repetați procesul pe toate dispozitivele, dacă este necesar. Dacă ștergeți cookie-ul de renunțare, vi se va solicita din nou consimțământul pentru transferul de date.

În cazul în care nu vă dați consimțământul, vom procesa ID-ul sesiunii pe baza interesului nostru legitim (Art. 6 alin. 1 f) RGPD-UE) de a putea opera magazinul nostru online pentru profit. ID-ul sesiunii este scris în memoria de sesiune pe durata sesiunii. Nu sunt colectate alte date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP sau date de utilizator suplimentare, deci nu sunt create profiluri de utilizator. Fiecare vizită pe website-ul nostru este înregistrată ca o nouă vizită. Din aceste informații rezultă rapoarte de marketing, precum vânzări pe canal de marketing, analize de sortimente, analize ale proceselor de cumpărare.

Dacă vă opuneți procesării ID-ului sesiunii, accesați https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/ Revocarea se aplică numai dispozitivului și browserului web pe care a fost setat. Vă rugăm să repetați procesul pe toate dispozitivele, dacă este necesar. Dacă ștergeți cookie-ul de renunțare, vi se va solicita din nou consimțământul pentru transferul de date.

Datele dvs. vor fi transferate către Econda pentru evaluare. Nu există transfer către țări terțe. Datele obținute prin această procedură sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopurile noastre. În cazul nostru, acesta se aplică cel mai târziu după 24 de luni.

Google Analytics (articolul 6, paragraful 1 lit. a GDPR)

Folosim instrumentul de urmărire Google Analytics furnizat de Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; „Google”). Dacă vă aflați în Spațiul Economic European sau în Elveția, compania Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda) este responsabilă pentru datele colectate despre dvs. în aceste procese.

Acest instrument înregistrează, stochează și evaluează în mod sistematic interacțiunile vizitatorilor site-ului nostru web, utilizând funcții cookie și JavaScript. Următoarele date sunt înregistrate: adresa IP anonimizată (numai trei bytes sunt înregistrați), ID-ul Google, site-ul web accesat, site-ul web accesat anterior, timpul petrecut pe site-uri web și frecvența accesării site-urilor web.

Datele dvs. vor fi transmise către Google și prelucrate acolo în scopuri proprii ale Google. Dacă aveți un cont Google, acesta poate îmbina aceste date obținute din Google Analytics. Transmiterea în țări terțe are loc, a se vedea: Transmiterea datelor către țări terțe / Intenția de transmitere a datelor către țări terțe. Am încheiat un acord relevant privind procesarea comenzilor cu Google, bazat pe GDPR.
Folosim acest instrument pentru a colecta informații despre utilizarea site-ului nostru web și pentru a putea implementa un design bazat pe nevoile dvs și pentru optimizarea site-ului nostru web pe baza acestor date.

Aceste date pot fi utilizate de Google pentru a crea profiluri de utilizator între site-uri web.

Acest instrument va fi utilizat dacă ne dați consimțământul în conformitate cu art. 6, paragraful 1 lit. un GDPR. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment făcând clic pe aici . Obiecția se aplică numai dispozitivului și browserului web unde a fost setată. Vă rugăm să repetați procesul pe toate dispozitivele dvs., dacă este necesar. Când ștergeți cookie-ul de renunțare, vi se va solicita din nou consimțământul pentru transmiterea datelor.

De asemenea, puteți descărca un supliment pentru browser pentru dezactivarea Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro. Acest supliment este disponibil pentru toate versiunile comune ale browserului Google.
Datele colectate prin acest proces vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurile noastre. În cazul nostru, acest lucru se va intampla dupa 26 de luni.

Urmărirea conversiilor și remarketingul cu Google Ads și Google Tag Manager (articolul 6 alineatul 1 a) RGPD-UE)

Folosim serviciul de publicitate Google Ads (anterior Google AdWords) furnizat de Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; „Google”). Dacă sunteți rezident al Spațiului Economic European sau al Elveției, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda), este operatorul de date pentru datele dvs. colectate în cadrul acestor proceduri. Tipurile noastre active Rețeaua de display, Cumpărături și Căutare sunt utilizate pentru a măsura interacțiunile dvs. cu anunțurile plasate pe Google. În acest scop, un cookie este stocat în browserul dvs. atunci când accesați unul dintre anunțurile noastre web plasate de Google. Acesta este utilizat pentru a urmări activitatea dvs. ulterioară pe produsul promovat în anunț (urmărirea conversiilor). Aceste date ne permit să măsurăm eficiența campaniilor noastre publicitare. Următoarele date sunt colectate de la dvs.: un ID unic, numărul / frecvența anunțurilor livrate către dvs. (afișări de anunțuri) și acțiunile / accesările pe care le efectuați

De asemenea, folosim funcția de remarketing în cadrul serviciului Google Ads. Prin aplicarea funcției remarketing, putem prezenta utilizatorilor website-ului nostru anunțuri bazate pe interesele lor pe alte site-uri din rețeaua de publicitate Google (în căutarea Google sau pe YouTube, așa-numitele „anunțuri Google” sau pe alte website-uri). În acest scop, este analizată interacțiunea utilizatorilor de pe website-ul nostru, de ex. ofertele de care utilizatorul a fost interesat, pentru a-i putea afișa pe alte pagini publicitatea corespunzătoare intereselor sale, chiar și după chiar și după ce a vizitat website-ul nostru. Pentru aceasta, Google stochează un număr în browserele utilizatorilor care vizitează anumite servicii Google sau pagini web din Rețeaua de display Google. Acest număr, cunoscut sub numele de „cookie”, este utilizat pentru a înregistra vizitele acestor utilizatori. Acest număr este utilizat pentru a identifica în mod unic un browser web pe un anumit dispozitiv și nu pentru a identifica o persoană.

Managerul de Etichete Google este utilizat pentru a gestiona și controla diverse etichete. În acest scop, este creat un cookie în browserul dvs. Managerul de etichete gestionează numai alte etichete, însă nu colectează date în sine.

Utilizarea instrumentelor Google se bazează pe consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6 alin. 1 a) RGPD-UE. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, accesând https://adssettings.google.com Revocarea se aplică numai dispozitivului și browserului web pe care a fost setat. Vă rugăm să repetați procesul pe toate dispozitivele, dacă este necesar. Dacă ștergeți cookie-ul de renunțare, vi se va solicita din nou consimțământul pentru transferul de date.
De asemenea, vă puteți configura browserul pentru a preveni anunțurile de la terți. De asemenea, prin intermediul unui plug-in corespunzător pentru browserele web obișnuite, pe care îl puteți descărca de aici: https://support.google.com/ads/answer/7395996 Instalând acest lucru, puteți dezactiva permanent urmărirea Google.
Datele dvs. vor fi transferate către Google pentru evaluare. Dacă aveți un cont la Google, Google poate, de asemenea, să îmbine datele obținute din urmărire. Dacă are loc un transfer către o țară terță, a se vedea: Transfer către țări terțe / intenție de transfer către țări terțe. Am încheiat un acord corespunzător cu Google pe baza RGPD-UE pentru procesarea comenzilor.
Datele obținute prin această procedură sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare în scopurile noastre. În cazul nostru, acesta se aplică după 24 de luni.
Puteți găsi mai multe informații despre Google și politica de confidențialitate Google la: www.google.com/privacy/ads/

Reclame Microsoft Bing (Art. 6 alin. 1 a) RGPD-UE)

Pe site-ul nostru folosim Bing-Ads, un serviciu de publicitate de la Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SUA). În acest scop, în browserul dvs. sunt setate trei cookie-uri, care sunt utilizate pentru publicitatea direcționată către dvs. și măsoară accesările valide pe reclamele din rețeaua Microsoft. Sunt colectate următoarele date: un ID universal pentru urmărirea evenimentelor, un ID Microsoft Bing Ads pentru a măsura interacțiunile dvs. cu anunțurile. Folosim acest instrument pentru a ne promova produsele și pentru a măsura eficacitatea reclamelor noastre.
Instrumentul este utilizat pe baza consimțământului dvs., în conformitate cu art. 6 alin. 1 a) RGPD-UE. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment făcând accesând http://choice.microsoft.com/de/opt-out Revocarea se aplică numai dispozitivului și browserului web pe care a fost setat. Vă rugăm să repetați procesul pe toate dispozitivele, dacă este necesar. Dacă ștergeți cookie-ul de renunțare, vi se va solicita din nou consimțământul pentru transferul de date. Datele dvs. vor fi transferate către Microsoft pentru evaluare (consultați Transfer către țări terțe / intenție de transfer către țări terțe). Împreună cu Microsoft, suntem responsabili pentru procesarea datelor. A fost încheiat un așa-numit acord de control comun.
Datele obținute prin această procedură sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare în scopurile noastre. În cazul nostru, acesta se aplică după 180 de zile.

Audiența personalizată pe Facebook („Pixeli de acțiune pentru vizitatori”)

Acest website folosește așa-numitul „pixel Facebook” al rețelei sociale Facebook, care este operat de Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA sau, dacă sunteți rezident în UE, Facebook Ireland Ltd, 4 Piața Grand Canal, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.
Prelucrarea datelor are ca bază legală consimțământul dvs., în conformitate cu art. 6 alin. 1 a) RGPD-UE.
Dacă este necesar, Facebook Inc. va transfera datele cu caracter personal în SUA. Cu toate acestea, Facebook este certificat în conformitate cu Acordul Scutului de confidențialitate https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active Prin urmare, Facebook se angajează să respecte standardele UE de protecție a datelor.
Pe de o parte, pixelul Facebook permite Facebook să determine vizitatorii ofertei noastre online ca grup țintă pentru prezentarea anunțurilor (așa-numitele „anunțuri Facebook”). În consecință, folosim pixelul Facebook pentru a afișa anunțurile Facebook plasate de noi numai către acei utilizatori Facebook sau Instagram care și-au manifestat interesul pentru oferta noastră online sau care prezintă anumite caracteristici (de exemplu, interese pentru anumite subiecte sau produse, determinate pe baza site-urile vizitate), pe care îi transferăm către Facebook (așa-numita „audiență personalizată”).

Pixelul Facebook este integrat direct de Facebook atunci când accesați website-urile noastre și poate stoca așa-numitul cookie pe dispozitivul dvs. Dacă vă conectați ulterior la Facebook sau când sunteți conectat, vizita dvs. la oferta noastră online va fi marcată în profilul dvs. Aceste informații pot fi atribuite persoanei dvs. cu ajutorul altor informații pe care Facebook le-a stocat despre dvs., de ex. datorită proprietății unui cont pe rețeaua socială „Facebook”.

Pixelul Facebook ne permite, de asemenea, să urmărim eficiența anunțurilor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață, verificând dacă utilizatorii au fost redirecționați către website-ul nostru după ce au accesat un anunț Facebook (așa-numita „conversie”).

Informațiile colectate prin pixel sau cookie pot fi, de asemenea, strânse de Facebook, iar informațiile obținute pot fi utilizate de Facebook în scopuri publicitare proprii, precum și în scopuri publicitare ale terților. De exemplu, Facebook poate deduce anumite interese din comportamentul dvs. online pe acest website și, de asemenea, poate utiliza aceste informații pentru a face publicitate ofertelor de la terți. De asemenea, Facebook poate combina informațiile despre pixeli sau cookie-uri cu alte informații pe care Facebook le-a colectat despre dvs. de pe alte website-uri și / sau în legătură cu utilizarea dvs. a rețelei sociale „Facebook”, astfel încât un profil despre dvs. să poată fi stocat cu Facebook Ireland Limited . Acest profil poate fi utilizat în scopuri publicitare.

Pixelul Facebook poate fi, de asemenea, utilizat pentru a vă urmări activitățile pe mai multe pagini web după ce vedeți sau accesați un anunț pe Facebook. Acest proces este utilizat pentru a evalua eficiența anunțurilor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață și poate ajuta la optimizarea eforturilor publicitare viitoare.

Mai mult, atunci când utilizăm pixelul Facebook, folosim funcția suplimentară „potrivire extinsă”. Aici, datele pentru formarea grupurilor țintă („Audiențe personalizate” sau „Audiențe similare”) sunt transferate către Facebook în formă criptată.

De asemenea, folosim procedura „Audiențe personalizate din fișier” din rețeaua socială Facebook. În acest caz, adresele de e-mail ale destinatarilor buletinului informativ sunt încărcate pe Facebook. Procesul de încărcare este criptat. Încărcarea este utilizată exclusiv pentru a determina destinatarii anunțurilor noastre de pe Facebook. Facem acest lucru pentru a ne asigura că anunțurile sunt afișate numai utilizatorilor interesați de informațiile și serviciile noastre.

Prelucrarea datelor de către Facebook se efectuează în cadrul Politicii de utilizare a datelor Facebook https://www.facebook.com/policy Informații specifice despre pixelul Facebook și modul de funcționare al acesuia pot fi găsite aici https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 .

Puteți renunța la colecție prin pixelul Facebook și utilizarea informațiilor dvs. pentru afișarea reclamelor. https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Formular de contact / contact prin e-mail (art. 6 alin. 1 a), b) RGPD-UE)

Pe website-ul nostru există un formular de contact, care poate fi utilizat pentru contactul electronic. Dacă ne scrieți prin intermediul formularului de contact, prelucrăm datele pe care le furnizați în formularul de contact, pentru a vă contacta și pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări.
În acest caz se respectă principiul economiei de date și al evitării datelor care nu sunt necesare, în sensul că trebuie să furnizați doar datele de care avem absolut nevoie pentru a vă contacta. Acestea sunt: adresa dvs. de e-mail, formula de salut, prenumele, numele, subiectul și câmpul alocat mesajului în sine. În plus, adresa dvs. IP este procesată din motive tehnice și pentru protecție juridică. Toate celelalte date sunt câmpuri voluntare și pot fi introduse opțional (de exemplu, pentru a răspunde la întrebări personalizate).
Dacă ne contactați prin e-mail, vom prelucra datele personale furnizate în e-mail, numai în scopul procesării cererii dvs.

Buletin informativ (art. 6 alin. 1 a) RGPD-UE)

Vă puteți abona la un buletin informativ gratuit pe site-ul nostru. Adresa de e-mail pe care o introduceți la înregistrarea pentru buletinul informativ și numele dvs. vor fi folosite pentru a vă trimite buletinul informativ personalizat. Codul poștal este utilizat pentru buletine de știri la nivel regional.

Și în acest caz este respectat principiul economiei de date și al evitării datelor care nu sunt necesare, deoarece sunt marcate ca și câmpuri obligatorii numai adresa de e-mail, numele și codul poștal. Din motive tehnice și din motive legale, adresa dvs. IP este, de asemenea, procesată atunci când comandați buletinul informativ.
Puteți, desigur, să vă anulați abonamentul în orice moment, folosind opțiunea de dezabonare furnizată în buletinul informativ, revocându-vă astfel consimțământul.

Folosim așa-numita procedură dublă de înscriere pentru trimiterea buletinelor informative prin e-mail. Aceasta înseamnă că veți primi publicitate prin e-mail, numai dacă ați confirmat în mod expres că doriți să activăm serviciul de buletinul informativ. Facem acest lucru trimițându-vă un e-mail de notificare și solicitându-vă să confirmați că doriți să primiți buletinul nostru informativ la acea adresă de e-mail, accesând conținutul din acel e-mail.
Prin pixeli de urmărire integrată, măsurăm rata de deschidere a buletinelor noastre informative și interacțiunea dvs. cu e-mailurile noastre de buletin informativ (de exemplu, accesări). Dacă accesați unul dintre linkurile conținute în buletinele informative, acest lucru este monitorizat și prin mecanisme de urmărire ale Econda GmbH (Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe). Utilizarea acestei funcții se bazează pe consimțământul dvs., conform art. 6 alin. 1 a) RGPD-UE, pe care l-ați dat la comanda buletinului informativ. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment. În acest scop trebuie doar să vă dezabonați de la primirea buletinului informativ.

Consimțământul pentru concursuri / publicitate (Art. 6 alin. 1 a), b) RGPD-UE)

Pe site-ul nostru aveți opțiunea de a participa la concursuri. În urma completării formularului de participare la concurs, vom prelucra datele furnizate acolo, exclusiv în scopul desfășurării concursului.
Se respectă principiul economiei de date și evitarea datelor nenecesare, în sensul că trebuie doar să furnizați datele de care avem absolut nevoie pentru a desfășura concursul și să vă anunțăm dacă ați câștigat. Acestea pot fi, de exemplu: numele dvs., adresa de e-mail, titlul, adresa și țara.

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu (*). Din motive tehnice și din motive legale, este prelucrată și adresa dvs. IP. Câmpurile rămase sunt opționale și pot fi completate numai dacă doriți. Din păcate, dacă nu veți completă câmpurile obligatorii, concursul nu se poate desfășura, iar participarea nu este posibilă.

Pe formularul de participare la concurs, aveți și opțiunea de a ne acorda consimțământul privind publicitatea. Desigur, este posibil să participați la loterie și fără a vă da acordul privind publicitatea.
Dacă ne dați consimțământul bifând caseta respectivă, vom procesa și datele dvs. pentru a vă oferi informații și oferte despre produsele / serviciile noastre (produse și oferte (exclusive) ale mărcii PLAYMOBIL de la geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG), Acestea vă vor fi transmise prin poștă.
Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, fără a da motive, sunând la 0911 / 9666-0, prin e-mail la gewinnspiele@playmobil.de sau prin poștă la geobra Brandsätter Stiftung & Co.KG, Brandstätter Str. 2-10, D - 90513 Zirndorf.

Expedierea de cataloage prin poștă / e-mail (art. 6 alin. 1 a), b) RGPD-UE)

Procesăm datele pe care le furnizați în formularul de comandă numai în scopul efectuării sau procesării expedierii catalogului, cu excepția cazului în care sunteți de acord să le utilizăm în continuare.
Aici este respectat principiul economiei de date și al evitării datelor nenecesare, în sensul că trebuie să ne furnizați doar datele de care avem absolut nevoie pentru a efectua comanda (adică formula de salut, prenumele, numele, adresa de expediere, adresa de e-mail, numărul de telefon). În plus, adresa dvs. IP este procesată din motive tehnice și pentru protecție juridică.

Scopuri publicitare - clienți existenți (Art. 6 alin. 1 f) RGPD-UE)

Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG este interesată să mențină relația cu dvs. și să vă trimită informații și oferte despre produsele / serviciile noastre (cataloage și buletin informativ). Prin urmare, procesăm datele dvs. pentru a vă trimite informații și oferte corespunzătoare prin e-mail și poștă.
Dacă nu doriți acest lucru, puteți oricând să vă opuneți cu privire la utilizarea datelor dvs. personale în scopul publicității directe; acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este legată de publicitatea directă. Dacă vă opuneți, nu vă vom mai procesa datele în acest scop.
Obiecția poate fi făcută în mod gratuit, fără motivare, și trebuie trimisă la 0911 / 9666-0, prin e-mail la service@playmobil.de sau prin poștă la geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Brandstätterstraße 2 - 10 , D - 90513 Zirndorf, Germania.

Informații despre confidențialitate pe rețelele sociale

Compania geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG are diverse apariții pe „rețelele sociale”, pentru a comunica cu utilizatorii înregistrați pe aceste rețele și pentru a-i informa despre serviciile noastre.
Dorim să subliniem că sunteți direct responsabili de utilizarea acestor platforme și a caracteristicilor sale. Acest lucru se aplică în special activităților dvs. pe aceste platforme. Acest lucru este valabil mai ales dacă utilizați funcții interactive (de exemplu, comentarii, partajare, evaluare).
Cu toate acestea, în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale, avem o responsabilitate comună cu Facebook față de toți clienții existenți, clienții potențiali și utilizatori. Suntem conștienți de această responsabilitate, iar protecția datelor dvs. este importantă pentru noi. Din păcate, nu suntem în măsură să ne îndeplinim pe deplin responsabilitățile în acest context, deoarece Facebook nu ne oferă transparența necesară și informațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de informare menționate mai sus. Cu toate acestea, ne străduim să luăm toate măsurile necesare pentru a vă proteja datele.
Mai subliniem faptul că, atunci când utilizați aceste platforme, datele dvs. pot fi prelucrate în afara Uniunii Europene. Ca urmare a certificării conform Scutului de confidențialitate UE-SUA, furnizorii americani garantează că standardele UE de protecție a datelor vor fi respectate, inclusiv atunci când datele sunt prelucrate în Statele Unite.

În plus, informațiile dvs. de utilizare și cele specifice ca utilizator pot fi procesate în scopuri de cercetare de piață și de promovare. De exemplu, profilurile utilizatorilor pot fi generate pe baza comportamentului dvs. de utilizare și a intereselor asociate. Acest lucru face posibilă activarea anunțurilor atât în interiorul, cât și în afara acestor platforme. Ca regulă generală, cookie-urile sunt stocate pe dispozitivul dvs. în acest scop. Indiferent de acest lucru, profilurile de utilizare pot fi utilizate și pentru a stoca date care nu sunt colectate direct de pe dispozitivul dvs. (mai ales dacă sunteți membru al platformelor respective și sunteți conectat la acestea).
În plus, în calitate de furnizor al acestui serviciu de informații, nu colectăm și nu prelucrăm date rezultate din utilizarea serviciului nostru de către dvs.
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor se bazează pe interesul nostru legitim de a informa în mod eficient și de a comunica cu utilizatorii în conformitate cu. Art. 6 (1f) RGPD. Dacă vi se cere să consimțiți la prelucrarea datelor de către furnizorii respectivi (de exemplu, bifând o casetă sau făcând click pe un buton), baza legală pentru prelucrare este Art. 6 (1a) și art. 7 RGPD.

Dreptul de opoziție
Dacă sunteți membru al unei rețele sociale și nu doriți ca rețeaua să colecteze informații despre dvs. prin intermediul website-ului nostru sau să le conecteze cu datele dvs. de membru, stocate în rețeaua respectivă, trebuie să vă deconectați de la rețeaua respectivă înainte de a vizita website-ul nostru, să ștergeți cookie-urile existente stocate pe dispozitivul dvs. și închideți și să redeschideți browserul.

Totuși, data viitoare când vă conectați, veți fi recunoscut din nou de rețea ca fiind un anumit utilizator. Pentru o descriere detaliată a procesării respective și a dreptului dvs. de opoziție (renunțare), vă rugăm să consultați informațiile furnizorului prin accesarea link-urilor de mai jos
Dacă doriți să trimiteți cereri de informații sau să vă revendicați drepturile ca persoană vizată, dorim să subliniem că trebuie să contactați direct furnizorii. Acest lucru se datorează faptului că numai furnizorii au acces la datele utilizatorilor și pot răspunde direct la solicitările dvs. și pot furniza informații. Cu toate acestea, dacă tot aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) – privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads și http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - Privacy Policy https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – privacy policy/opt-out:http://instagram.com/about/legal/privacy/ .

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – privacy policy: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active .

Notificare privind legea drepturilor de autor și drepturile artiștilor
Dacă doriți să publicați imagini, texte, planuri, videoclipuri, muzică etc. pe site-ul nostru, vă rugăm să luați în considerare că vi se poate cere să oferiți toate drepturile de utilizare asociate rețelei, ceea ce ar putea avea în cele din urmă consecințe juridice pentru dvs. dacă nu sunteți autorul sau titularul drepturilor.

Oferte online pentru copii

Persoanele cu vârsta sub 16 ani nu pot să ne transfere date personale sau să depună o declarație de consimțământ fără a avea consimțământul unui părinte sau tutore. Îi încurajăm pe părinți și tutori să participe activ la activitățile și interesele online ale copiilor lor.

Linkuri către alți furnizori

Website-ul nostru conține, de asemenea, - în mod vizibil - linkuri către website-urile altor companii. În măsura în care sunt disponibile linkuri către website-uri altor furnizori, nu avem nicio influență asupra conținutului acestora. Prin urmare, nu putem oferi nicio garanție sau răspundere pentru aceste conținuturi. Furnizorul sau operatorul respectiv al acestor site-uri este întotdeauna responsabil pentru conținutul acestor site-uri.

Paginile asociate au fost verificate pentru eventuale încălcări legale sau încălcări ușor de recunoscut la momentul conectării. Conținutul ilegal nu era recunoscut în momentul conectării. Nu este posibil un control permanent al conținutului paginilor asociate, fără dovezi concrete de încălcarei a legii. În momentul în care vom lua la cunoștință de astfel de încălcări, aceste linkuri vor fi eliminate imediat.